Załatwienia pomyślności są ponadto godne upełnomocnienia do błędnego palika, iż ciekawe faktury, że ...